Strona Główna Inne Hand Made Rysunki pojazdów fikcyjnych Przetargi przewoźników fikcyjnych (2013-)

Przetargi przewoźników fikcyjnych (2013-)

To forum jest poświęcone wyłącznie rysunkom pojazdów fikcyjnych w komunikacji miejskiej.

Moderatorzy: Mrozard, modsPosty: 69
Lokalizacja: Warszawa

RZK Karsznice ogłasza wyniki przetargu na zakup 30 EZT.

Otrzymano dwie oferty.

1) Pavlov sp. f. - Pavlov Future Train

Zgodność: 50%/50%
Cena: 25%/25% (528 000 000 zł)
Planowany czas dostawy: 15%/25%

Suma: 90%

2) Warsbus S.A. - Warsbus ED10 II (konf. 8-członowa)

Zgodność: 50%/50%
Cena: 15%/25% (958 500 000 zł)
Planowany czas dostawy: 25%/25%

Suma: 90%

EDIT 25.01
Po rozpatrzeniu odwołania firmy Warsbus S.A. zarząd RZK Karsznice w dniu 25.01 podjął decyzję o wykonaniu całości zamówienia przez Warsbus S.A. w cenie podanej w ofercie.


Z powodu remisu w ocenie ofert, zarząd firmy podjął decyzję o podzieleniu dostaw między oferentów w następujący sposób:
Pavlov sp. f. dostarczy 10 sztuk składu Future Train w podanym w ofercie okresie (cena wyniesie 176 000 000 zł),
Warsbus S.A. dostarczy 20 sztuk składu ED10 II w podanym w ofercie okresie (cena wyniesie 639 000 000 zł).
Łącznie obu firmom zostanie zapłaconych 815 mln zł. (Unieważnione)


Posty: 192
Lokalizacja: Pcim Dolny
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy dotyczące zamówień sektorowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, ze zmianami późniejszymi) o wartości zamówienia powyżej 400 000 euro;

Przedmiot zamówienia:
Dostawa 30 fabrycznie nowych autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej oraz budowa stacji tankowania gazu LNG

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Białymdworze Sp.zoo.
ulica Ratuszowa 5
11-115 Białydwór


1. Oferowane autobusy niskopodłogowe muszą spełniać wymagania określone w przepisach zawartych w: Dziale III ustawy z dnia 20 czerwca 1997r- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z 2005 r z późn. zm.), oraz odpowiadać warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późniejszymi zmianami.)

2. Oferowane autobusy muszą spełniać normy zawarte w Regulaminie nr 36 EKG ONZ oraz dyrektywie Unii Europejskiej nr 2001/85/WE.

3. Oferowane autobusy muszą posiadać aktualne wymagane świadectwo homologacji typu pojazdu, wydane przez ustawowo uprawniony organ. Dokument homologacji wraz z załącznikami Wykonawca dołączy do składanej oferty.

4. Oferowane autobusy muszą spełniać wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w danych technicznych i wyposażeniu autobusów - pkt 2 oraz posiadać wszystkie aktualne dokumenty stanowiące podstawę do ich zarejestrowania na terenie Polski na dzień składania ofert


Dane techniczne pojazdu:
Autobus miejski - niskopodłogowy

Długość: od 17 900 do 18 100mm

Szerokość: nie więcej niż 2550mm

Wysokość: nie więcej niż 3100mm (bez klimatyzatora)

Podłoga: 100% niskiej podłogi

Wejścia: maksymalnie 350mm od poziomu jezdni

Układ drzwi: 2-2-2-2, minimalna szerokość 1200mm, skrzydła drzwi przednich z podgrzewanymi szybami

Liczba miejsc: Ogółem nie mniej niż 130 (wg. normy 5os/mk), w tym przynajmniej 30 siedzących, jedno dla wózka inwalidzkiego;

Siedzenia pasażerów: Odpowiednie dla komunikacji miejskiej, tapicerowane, miękkie, z możliwością łatwego zmywania, demontażu i montażu. Skorupy (szkielet) z tworzywa sztucznego wyklejone wykładzina wandaloodporną lub pełna tapicerka siedziska i oparcia odporna na zabrudzenia. Kolorystyka i rodzaj tkaniny do uzgodnienia z Zamawiającym po wyborze oferty.

Przystosowany do przewozu wózków: Odkładany pomost wjazdowy w środkowych drzwiach, stanowisko do mocowania wózków naprzeciw tych drzwi, przyciski sygnalizacyjne dla inwalidy wewnętrzny i zewnętrzny

Silnik: Silnik spalinowy napędzany gazem LNG;

Skrzynia biegów: 6-biegowa z retarderem

Zawieszenie: pneumatyczne na miechach z możliwością przyklęku

Wentylacja:
- minimum 3 szyberdachy sterowane elektrycznie przez kierowcę
- minimum 90% okien otwieranych uchylnie z blokadą otwierania
- wydajna klimatyzacja pojazdu

Kabina kierowcy:
- przeszklona, w zabudowie zamkniętej, przystosowana do sprzedaży biletów

Systemy informacyjne:
- tablica przednia elektromagnetyczna z linią i kierunkiem, umieszczona nad szybą czołową
- tablica tylna elektromagnetyczna z linią, umieszczona nad szybą
- wyświetlacze diodowe wewnętrzne, umieszczone w pierwszym i drugim członie pojazdu pod sufitem, dwuwierszowe

Wyposażenie dodatkowe:
- mikrofon kierowcy oraz nagłośnienie
- zaczep holowniczy
- światła do jazdy dziennej LED
- automatyczny system gaszenia pożaru w komorze silnika i pieca grzewczego z sygnalizacją ostrzegawczą w kabinie kierowcy.

Malowanie: malowanie standardowe ZKM Białydwór
Malowanie zakładowe


Czas zgłaszania ofert: 9 lutego godz. 19:00

Oferty oraz pytania proszę zgłaszać na PW.


Powodzenia!


Posty: 156
Lokalizacja: Poznań

Spółka Koleje Wiktorowskie z siedzibą w Wiktorowie ogłasza przetarg na dostarczenie 20 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

- Pociągi mają mieć 4 człony. Ponadto muszą one posiadać miejsca na rowery, a w pierwszym członie miejsce dla niepełnosprawnych. W pierwszym i czwartym członie powinna się znaleźć ubikacja, przy czym ta w pierwszym członie przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Na suficie każdego członu powinny znajdować się wyświetlacze LED.
- Jednostki powinny zostać wyposażone w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej oraz maszynisty, biletomaty, a także instalację pod kasowniki honorujące bilety ZTM Wiktorowo oraz WKM (Wiktorowską Kartę Miejską),
- Do każdego członu powinno się wejść z niskiego i wysokiego peronu przez dwie pary dwuskrzydłowych drzwi odskokowo-przesuwnych, ponadto drzwi każdego członu powinny być łatwo dostępne dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową.
- Składy muszą być przystosowane do prędkości 120 km/h i spełniać wszystkie europejskie normy bezpieczeństwa, dostosowane do rozstawu szyn 1435mm i prądu 3kV DC i 25kV AC.
- Pociągi muszą być wyprodukowane w państwach Unii Europejskiej (wliczając Wielką Brytanię), Szwajcarii, Norwegii, Drwinowie lub Weudnie.
- Wszystkie pojazdy powinny być pomalowane w barwy Kolei Wiktorowskich (zamieszczone poniżej).
Obrazek
Kryteria oceny:
60% - cena
15% - jakość rysunku (rysunek niskiej jakości, niedopracowany, zapisany w formacie z szumami nie otrzymuje w ogóle punktów)
20% - wyposażenie
5% - czas dostawy, gwarancja, etc.

Zgłoszenia do przetargu należy wysyłać do 20.02.2017r, godziny 23:59 na PW, bądź na mój numer GG - 52265230.
Przetarg napisany na podstawie przetargu użytkownika Kubex


Posty: 192
Lokalizacja: Pcim Dolny
Do zamawiającego wpłynęły oferty trzech firm:
- Fabryka Pojazdów Siemion Siemianowice Śląskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Hunter Bus&Coach Sp. z.o.o
- Warsbus S.A.

Kryteria oceny ofert:
- Cena: 30pkt
- Ilość miejsc siedzących dostępnych z poziomu podłogi: 10pkt
- Długość gwarancji: 10pkt
- Wielkość zbiornika paliwa: 10pkt
- Koszt budowy stacji paliw do obsługi autobusów z napędem LNG: 10pkt
- Pojazdy wyprodukowane w Republice Białydworskiej: 5pkt
- Deklarowana ilość spalania paliwa przez autobus: 5pkt
- Producent silnika (preferowany renomowany producent światowy): 10pkt
- Producent skrzyni biegów (preferowanym przez zamawiającego producentem jest ZF): 10pkt
Za całą ofertę można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Ocena ofert:

Oferta Fabryka Pojazdów Siemion Siemianowice Śląskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
- Cena: 28/30
- Ilość miejsc siedzących dostępnych z poziomu podłogi: 10/10
- Długość gwarancji: 10/10
- Wielkość zbiornika paliwa: 0/10 (zgłaszający nie uwzględnił)
- Koszt budowy stacji paliw do obsługi autobusów z napędem LNG: 0/10 (zgłaszający nie uwzględnił)
- Pojazdy wyprodukowane w Republice Białydworskiej: 0/5
- Deklarowana ilość spalania paliwa przez autobus: 0/5 (zgłaszający nie uwzględnił)
- Producent silnika (preferowany renomowany producent światowy): 10/10
- Producent skrzyni biegów (preferowanym przez zamawiającego producentem jest ZF): 0/10
Suma: 68/100


Oferta Hunter Bus&Coach Sp. z.o.o:
- Cena: 30/30
- Ilość miejsc siedzących dostępnych z poziomu podłogi: 10/10
- Długość gwarancji: 0/10 (zgłaszający nie uwzględnił)
- Wielkość zbiornika paliwa: 0/10 (zgłaszający nie uwzględnił)
- Koszt budowy stacji paliw do obsługi autobusów z napędem LNG: 0/10 (zgłaszający nie uwzględnił)
- Pojazdy wyprodukowane w Republice Białydworskiej: 0/5
- Deklarowana ilość spalania paliwa przez autobus: 0/5 (zgłaszający nie uwzględnił)
- Producent silnika (preferowany renomowany producent światowy): 0/10
- Producent skrzyni biegów (preferowanym przez zamawiającego producentem jest ZF): 10/10
Suma: 50/100


Oferta Warsbus S.A.:
- Cena: 30/30
- Ilość miejsc siedzących dostępnych z poziomu podłogi: 10/10
- Długość gwarancji: 0/10 (zgłaszający nie uwzględnił)
- Wielkość zbiornika paliwa: 0/10 (zgłaszający nie uwzględnił)
- Koszt budowy stacji paliw do obsługi autobusów z napędem LNG: 10/10
- Pojazdy wyprodukowane w Republice Białydworskiej: 0/5
- Deklarowana ilość spalania paliwa przez autobus: 0/5 (zgłaszający nie uwzględnił)
- Producent silnika (preferowany renomowany producent światowy): 10/10
- Producent skrzyni biegów (preferowanym przez zamawiającego producentem jest ZF): 10/10
Suma: 70/100


Tym samym za najkorzystniejszą ofertę uznaje się ofertę firmy Warsbus S.A.. Odwołania od wyników przetargu można zgłaszać do 12 lutego do godz. 23:59.


Posty: 156
Lokalizacja: Poznań

Koleje Wielkopolskie Sp.z.o.o ogłaszają wyniki przetargu na 20 sztuk składów EZT. Do przetargu zgłosiła się dwie firmy:
- Konsorcjum firm Tog Components Sp. z o. o. oraz Sonreir Rail Vehicles S. A ze składem Sonreir-Tog Trenes II,
Punktacja:
a) cena: 50/60
b) jakość rysunku: 15/15
c) wyposażenie: 10/20 (oferent nie podał dokładnego wyposażenia oraz nie zapewnił, że pojazd w pełni spełnia wymagania SIWZ)
d) czas dostawy, gwarancja, etc: 4/5
Razem: 79 pkt

- Warsbus S.A. ze składem ED10 II,
Punktacja:
a) cena: 55/60
b) jakość rysunku: 15/15
c) wyposażenie: 20/20
d) czas dostawy, gwarancja, etc: 5/5
Razem: 95 pkt

Tym samym wygrała firma Warsbus S.A. Dziękujemy firmą za udział w przetargu i zapraszamy do udziału w kolejnych.

Poprzednia

Wróć do Rysunki pojazdów fikcyjnych


Strona Główna Inne Hand Made Rysunki pojazdów fikcyjnych Przetargi przewoźników fikcyjnych (2013-)