Strona Główna Inne Hand Made Rysunki pojazdów fikcyjnych Przetargi przewoźników fikcyjnych (2013-)

Przetargi przewoźników fikcyjnych (2013-)

To forum jest poświęcone wyłącznie rysunkom pojazdów fikcyjnych w komunikacji miejskiej.

Moderatorzy: Mrozard, modsPosty: 72
Lokalizacja: Warszawa

RZK Karsznice ogłasza wyniki przetargu na zakup 30 EZT.

Otrzymano dwie oferty.

1) Pavlov sp. f. - Pavlov Future Train

Zgodność: 50%/50%
Cena: 25%/25% (528 000 000 zł)
Planowany czas dostawy: 15%/25%

Suma: 90%

2) Warsbus S.A. - Warsbus ED10 II (konf. 8-członowa)

Zgodność: 50%/50%
Cena: 15%/25% (958 500 000 zł)
Planowany czas dostawy: 25%/25%

Suma: 90%

EDIT 25.01
Po rozpatrzeniu odwołania firmy Warsbus S.A. zarząd RZK Karsznice w dniu 25.01 podjął decyzję o wykonaniu całości zamówienia przez Warsbus S.A. w cenie podanej w ofercie.


Z powodu remisu w ocenie ofert, zarząd firmy podjął decyzję o podzieleniu dostaw między oferentów w następujący sposób:
Pavlov sp. f. dostarczy 10 sztuk składu Future Train w podanym w ofercie okresie (cena wyniesie 176 000 000 zł),
Warsbus S.A. dostarczy 20 sztuk składu ED10 II w podanym w ofercie okresie (cena wyniesie 639 000 000 zł).
Łącznie obu firmom zostanie zapłaconych 815 mln zł. (Unieważnione)


Posty: 194
Lokalizacja: Pcim Dolny
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy dotyczące zamówień sektorowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, ze zmianami późniejszymi) o wartości zamówienia powyżej 400 000 euro;

Przedmiot zamówienia:
Dostawa 30 fabrycznie nowych autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej oraz budowa stacji tankowania gazu LNG

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Białymdworze Sp.zoo.
ulica Ratuszowa 5
11-115 Białydwór


1. Oferowane autobusy niskopodłogowe muszą spełniać wymagania określone w przepisach zawartych w: Dziale III ustawy z dnia 20 czerwca 1997r- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z 2005 r z późn. zm.), oraz odpowiadać warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późniejszymi zmianami.)

2. Oferowane autobusy muszą spełniać normy zawarte w Regulaminie nr 36 EKG ONZ oraz dyrektywie Unii Europejskiej nr 2001/85/WE.

3. Oferowane autobusy muszą posiadać aktualne wymagane świadectwo homologacji typu pojazdu, wydane przez ustawowo uprawniony organ. Dokument homologacji wraz z załącznikami Wykonawca dołączy do składanej oferty.

4. Oferowane autobusy muszą spełniać wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w danych technicznych i wyposażeniu autobusów - pkt 2 oraz posiadać wszystkie aktualne dokumenty stanowiące podstawę do ich zarejestrowania na terenie Polski na dzień składania ofert


Dane techniczne pojazdu:
Autobus miejski - niskopodłogowy

Długość: od 17 900 do 18 100mm

Szerokość: nie więcej niż 2550mm

Wysokość: nie więcej niż 3100mm (bez klimatyzatora)

Podłoga: 100% niskiej podłogi

Wejścia: maksymalnie 350mm od poziomu jezdni

Układ drzwi: 2-2-2-2, minimalna szerokość 1200mm, skrzydła drzwi przednich z podgrzewanymi szybami

Liczba miejsc: Ogółem nie mniej niż 130 (wg. normy 5os/mk), w tym przynajmniej 30 siedzących, jedno dla wózka inwalidzkiego;

Siedzenia pasażerów: Odpowiednie dla komunikacji miejskiej, tapicerowane, miękkie, z możliwością łatwego zmywania, demontażu i montażu. Skorupy (szkielet) z tworzywa sztucznego wyklejone wykładzina wandaloodporną lub pełna tapicerka siedziska i oparcia odporna na zabrudzenia. Kolorystyka i rodzaj tkaniny do uzgodnienia z Zamawiającym po wyborze oferty.

Przystosowany do przewozu wózków: Odkładany pomost wjazdowy w środkowych drzwiach, stanowisko do mocowania wózków naprzeciw tych drzwi, przyciski sygnalizacyjne dla inwalidy wewnętrzny i zewnętrzny

Silnik: Silnik spalinowy napędzany gazem LNG;

Skrzynia biegów: 6-biegowa z retarderem

Zawieszenie: pneumatyczne na miechach z możliwością przyklęku

Wentylacja:
- minimum 3 szyberdachy sterowane elektrycznie przez kierowcę
- minimum 90% okien otwieranych uchylnie z blokadą otwierania
- wydajna klimatyzacja pojazdu

Kabina kierowcy:
- przeszklona, w zabudowie zamkniętej, przystosowana do sprzedaży biletów

Systemy informacyjne:
- tablica przednia elektromagnetyczna z linią i kierunkiem, umieszczona nad szybą czołową
- tablica tylna elektromagnetyczna z linią, umieszczona nad szybą
- wyświetlacze diodowe wewnętrzne, umieszczone w pierwszym i drugim członie pojazdu pod sufitem, dwuwierszowe

Wyposażenie dodatkowe:
- mikrofon kierowcy oraz nagłośnienie
- zaczep holowniczy
- światła do jazdy dziennej LED
- automatyczny system gaszenia pożaru w komorze silnika i pieca grzewczego z sygnalizacją ostrzegawczą w kabinie kierowcy.

Malowanie: malowanie standardowe ZKM Białydwór
Malowanie zakładowe


Czas zgłaszania ofert: 9 lutego godz. 19:00

Oferty oraz pytania proszę zgłaszać na PW.


Powodzenia!


Posty: 156
Lokalizacja: Poznań

Spółka Koleje Wiktorowskie z siedzibą w Wiktorowie ogłasza przetarg na dostarczenie 20 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

- Pociągi mają mieć 4 człony. Ponadto muszą one posiadać miejsca na rowery, a w pierwszym członie miejsce dla niepełnosprawnych. W pierwszym i czwartym członie powinna się znaleźć ubikacja, przy czym ta w pierwszym członie przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Na suficie każdego członu powinny znajdować się wyświetlacze LED.
- Jednostki powinny zostać wyposażone w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej oraz maszynisty, biletomaty, a także instalację pod kasowniki honorujące bilety ZTM Wiktorowo oraz WKM (Wiktorowską Kartę Miejską),
- Do każdego członu powinno się wejść z niskiego i wysokiego peronu przez dwie pary dwuskrzydłowych drzwi odskokowo-przesuwnych, ponadto drzwi każdego członu powinny być łatwo dostępne dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową.
- Składy muszą być przystosowane do prędkości 120 km/h i spełniać wszystkie europejskie normy bezpieczeństwa, dostosowane do rozstawu szyn 1435mm i prądu 3kV DC i 25kV AC.
- Pociągi muszą być wyprodukowane w państwach Unii Europejskiej (wliczając Wielką Brytanię), Szwajcarii, Norwegii, Drwinowie lub Weudnie.
- Wszystkie pojazdy powinny być pomalowane w barwy Kolei Wiktorowskich (zamieszczone poniżej).
Obrazek
Kryteria oceny:
60% - cena
15% - jakość rysunku (rysunek niskiej jakości, niedopracowany, zapisany w formacie z szumami nie otrzymuje w ogóle punktów)
20% - wyposażenie
5% - czas dostawy, gwarancja, etc.

Zgłoszenia do przetargu należy wysyłać do 20.02.2017r, godziny 23:59 na PW, bądź na mój numer GG - 52265230.
Przetarg napisany na podstawie przetargu użytkownika Kubex


Posty: 194
Lokalizacja: Pcim Dolny
Do zamawiającego wpłynęły oferty trzech firm:
- Fabryka Pojazdów Siemion Siemianowice Śląskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Hunter Bus&Coach Sp. z.o.o
- Warsbus S.A.

Kryteria oceny ofert:
- Cena: 30pkt
- Ilość miejsc siedzących dostępnych z poziomu podłogi: 10pkt
- Długość gwarancji: 10pkt
- Wielkość zbiornika paliwa: 10pkt
- Koszt budowy stacji paliw do obsługi autobusów z napędem LNG: 10pkt
- Pojazdy wyprodukowane w Republice Białydworskiej: 5pkt
- Deklarowana ilość spalania paliwa przez autobus: 5pkt
- Producent silnika (preferowany renomowany producent światowy): 10pkt
- Producent skrzyni biegów (preferowanym przez zamawiającego producentem jest ZF): 10pkt
Za całą ofertę można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Ocena ofert:

Oferta Fabryka Pojazdów Siemion Siemianowice Śląskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
- Cena: 28/30
- Ilość miejsc siedzących dostępnych z poziomu podłogi: 10/10
- Długość gwarancji: 10/10
- Wielkość zbiornika paliwa: 0/10 (zgłaszający nie uwzględnił)
- Koszt budowy stacji paliw do obsługi autobusów z napędem LNG: 0/10 (zgłaszający nie uwzględnił)
- Pojazdy wyprodukowane w Republice Białydworskiej: 0/5
- Deklarowana ilość spalania paliwa przez autobus: 0/5 (zgłaszający nie uwzględnił)
- Producent silnika (preferowany renomowany producent światowy): 10/10
- Producent skrzyni biegów (preferowanym przez zamawiającego producentem jest ZF): 0/10
Suma: 68/100


Oferta Hunter Bus&Coach Sp. z.o.o:
- Cena: 30/30
- Ilość miejsc siedzących dostępnych z poziomu podłogi: 10/10
- Długość gwarancji: 0/10 (zgłaszający nie uwzględnił)
- Wielkość zbiornika paliwa: 0/10 (zgłaszający nie uwzględnił)
- Koszt budowy stacji paliw do obsługi autobusów z napędem LNG: 0/10 (zgłaszający nie uwzględnił)
- Pojazdy wyprodukowane w Republice Białydworskiej: 0/5
- Deklarowana ilość spalania paliwa przez autobus: 0/5 (zgłaszający nie uwzględnił)
- Producent silnika (preferowany renomowany producent światowy): 0/10
- Producent skrzyni biegów (preferowanym przez zamawiającego producentem jest ZF): 10/10
Suma: 50/100


Oferta Warsbus S.A.:
- Cena: 30/30
- Ilość miejsc siedzących dostępnych z poziomu podłogi: 10/10
- Długość gwarancji: 0/10 (zgłaszający nie uwzględnił)
- Wielkość zbiornika paliwa: 0/10 (zgłaszający nie uwzględnił)
- Koszt budowy stacji paliw do obsługi autobusów z napędem LNG: 10/10
- Pojazdy wyprodukowane w Republice Białydworskiej: 0/5
- Deklarowana ilość spalania paliwa przez autobus: 0/5 (zgłaszający nie uwzględnił)
- Producent silnika (preferowany renomowany producent światowy): 10/10
- Producent skrzyni biegów (preferowanym przez zamawiającego producentem jest ZF): 10/10
Suma: 70/100


Tym samym za najkorzystniejszą ofertę uznaje się ofertę firmy Warsbus S.A.. Odwołania od wyników przetargu można zgłaszać do 12 lutego do godz. 23:59.


Posty: 156
Lokalizacja: Poznań

Koleje Wielkopolskie Sp.z.o.o ogłaszają wyniki przetargu na 20 sztuk składów EZT. Do przetargu zgłosiła się dwie firmy:
- Konsorcjum firm Tog Components Sp. z o. o. oraz Sonreir Rail Vehicles S. A ze składem Sonreir-Tog Trenes II,
Punktacja:
a) cena: 50/60
b) jakość rysunku: 15/15
c) wyposażenie: 10/20 (oferent nie podał dokładnego wyposażenia oraz nie zapewnił, że pojazd w pełni spełnia wymagania SIWZ)
d) czas dostawy, gwarancja, etc: 4/5
Razem: 79 pkt

- Warsbus S.A. ze składem ED10 II,
Punktacja:
a) cena: 55/60
b) jakość rysunku: 15/15
c) wyposażenie: 20/20
d) czas dostawy, gwarancja, etc: 5/5
Razem: 95 pkt

Tym samym wygrała firma Warsbus S.A. Dziękujemy firmą za udział w przetargu i zapraszamy do udziału w kolejnych.


Posty: 1
Warbus sp. z o.o. oddział Kraków ogłasza przetarg na dostawę 100 fabrycznie nowych autobusów ze środków dofinansowania.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):


1. Treść zamówienia:
a) 15 fabrycznie nowych autobusów o długości od 8m do 9m,
b) 15 fabrycznie nowych autobusów o długości od 10m do 10,5m,
c) 30 fabrycznie nowych autobusów o długości od 11,7 do 12,3m,
d) 10 fabrycznie nowych autobusów o długości od 14,7 do 15,3m,
e) 20 fabrycznie nowych autobusów o długości od 17,7m do 18,3m.


2. Dane dotyczące konstrukcji:
a) Pojazdy muszą posiadać niską podłogę na całej długości,
b) Konstrukcja pojazdów ma być odporna przynajmniej na korozję,
c) Poszycie autobusów powinno być segmentowane, oraz być odporne na grafitti,
d) Silnik powinien być umieszczony na tyle pojazdu w ''wieży'',
e) Napęd pojazdu ma stanowić silnik hybrydowy (elektryczno-gazowy [LNG, CNG]) lub Elektryczny, lub Wodorowy.


4. Dane dotyczące wyposażenia:
a) Wymagana jest klimatyzacja całopojazdowa, z osobnymi urządzeniami dla pasażerów i kierowcy, dostosowana do warunków klimatycznych Aglomeracji Krakowskiej,
b) Ogrzewanie całopojazdowe, dostosowane do warunków klimatycznych w Aglomeracji Krakowskiej,
ca) Szyba przednia powinna być dzielona, odporna na grafitti, z wycieraczkami umiejscowionymi na jej dole,
cb) Szyby boczne muszą być pojedyncze, przyciemniane, odporne na grafitti, część z nich powinna być przystosowana do pełnienia funkcji wyjścia awaryjnego, w przypadku okien otwieranych - otwierane przesuwnie, stanowiące przynajmniej 40% powierzchni okna, umiejscowione w górnej części szyby,
cc) W przypadku zastosowania szyby tylnej, powinna ona być przyciemniana, odporna na grafitti,
da) Wyświetlacz przedni powinien być umiejscowiony w górnej części przodu, wyświetlać linię i kierunek (oraz ewentualne dodatkowe informacje do zaprogramowania w sterowniku), oraz być wykonany w technologii RGB, w lewym dolnym rogu przedniej szyby ma być umiejscowiona elektroniczna brygadówka z miejscem na 3 znaki tekstu, wykonana w technologii RGB,
db) Wyświetlacz boczny powinien być umiejscowiony pomiędzy I a II drzwiami - ponad linią szyb bądź za szybą, w przypadku pojazdów przegubowych wymagany jest także drugi wyświetlacz boczny umiejsciowiony pomiędzy III a IV drzwiami (dopuszczalne rodzaje umiejscowienia są identyczne w przypadku wyświetlacza w członie A), pozostałe cechy identyczne jak w przypadku wyświetlacza przedniego,
dc) Wyświetlacz tylny powinien być umiejscowiony w górnej części tyłu, wyświetlać linię i kierunek (oraz ewentualne dodatkowe informacje do zaprogramowania w sterowniku), oraz być wykonany w technologii RGB,
dd) Wyświetlacz dla osób niedowidzących powinien być umiejscowiony w prawym dolnym rogu szyby po lewej stronie I drzwi, wyświetlać linię, oraz być wykonany w technologii RGB,
de) Wyświetlacze wewnętrzne powinny być umiejscowione: pod sufitem w przedniej części pojazdu za kabiną kierowcy, na szybie przed II drzwiami (w przypadku pojazdów przegubowych także na szybie przed III drzwi), oraz pod sufitem za przegubem (tylko w przypadku pojazdów przegubowych). Wyświetlacze umiejscowione pod sufitem powinny wyświetlać linię i kierunek, datę oraz godzinę, imieniny, trasę przejazdu, następny oraz aktualny przystanek (oraz ewentualne dodatkowe informacje do zaprogramowania w sterowniku), być wykonane w technologii LED. Wyświetlacze umiejscowione przed drzwiami powinny wyświetlać linię oraz kierunek, datę oraz godzinę, imieniny, szczegółową trasę przejazdu wraz z możliwościami przesiadek, aktualny oraz następny przystanek, logo przewoźnika, a także być wykonane w technologii LCD.
df) System Zapowiedzi Przystankowych powinien składać się z głośników umiejscowionych w okolicy drzwi (na zewnątrz pojazdu i we wnętrzu), działających razem (nie jest dopuszczalna rozbieżność pojedynczych głośników w zakresie wygłaszanego komunikatu), z możliwością wygłoszenia komunikatu bezpośrednio przez kierowcę za pomocą mikrofonu umieszczonego w kabinie,
dg) System Informacji Pasażerskiej ma być wyprodukowany przez firmę Pixel, SiMS lub NowaMedia,
e) Siedzenia pasażerskie powinny być wykonane w sposób zapewniający wygodne siedzenie pasażera, pokryte tapicerką w kolorze niebieskim, odporne na grafitti i na wandalizm, ze składanymi podłokietnikami (co najmniej w przypadku siedzeń przeznaczonych dla osób z trudnościami w poruszaniu się, które mają być pokryte tapicerką w wyróżniającym się kolorze - najlepiej czerwonym, oraz z umożliwionym bezproblemowym ich zajęciem przez te osoby),
fa) Światła dzienne wykonane w technologii LED - mają być umiejscowione w linii świateł, bądź osobno w części przodu pod linią świateł,
fb) Oświetlenie wewnętrzne powinno być wykonane w technologii LED z możliwością zmiany koloru,
g) Kabina kierowcy ma być wydzielona od strefy pasażerskiej, z wydzieleniem I połówki I drzwi wyłącznie dla kierowcy, z drzwiami wandaloodpornymi z kabiny kierowcy do przestrzeni pasażerskiej. Ścianka odgradzająca kabinę od strefy pasażerskiej powinna zawierać okienko do sprzedaży biletów, oraz być pomalowana na kolor czarny, bądź zbliżony do niego.
h) Poręcze w pojeździe mają być antybakteryjne, w kolorze srebrnym z odblaskami w kolorze zielonym (jeśli nie jest to możliwe bez utracenia właściwości antybakteryjnych, dopuszczalne jest ich nielakierowanie).
i) Drzwi do pojazdu powinny być w układzie 1-2-0 lub 2-2-0 (w pojazdach 8-9m), 2-2-2 lub 1-2-2 (w pojazdach 10-10,5m), 2-2-2 (w pojazdach 11,7-12,3m oraz 14,7-15,3m) oraz 2-2-2-2 (w pojazdach 17,7-18,3m) z czego I drzwi mają być otwierane do środka, natomiast II i (III oraz IV) drzwi mają być odskokowo-przesuwne. Od spodu powinny być podświetlane, muszą być także wyposażone w ''ciepły guzik''.
j) Podłoga ma być antypoślizgowa, z umieszczonymi poziomymi oznaczeniami miejsc na wózki inwalidzkie/dziecięce w ich miejscu.
k) W pojeździe powinny być umieszczone przynajmniej 3 (w przypadku pojazdów midi oraz solo) lub 4 (w przypadku pojazdów przegubowych) ładowarki USB z dwoma portami.
l) W pojeździe musi być router Wi-Fi zapewniający Internet w technologii LTE.
m) Na przeciwko II (oraz III) drzwi musi być umiejscowiony biletomat z ekranem dotykowym, przyjmujący płatności bilonem, banknotem, oraz wszystkimi rodzajami kart płatniczych.


5. Dane końcowe
a) Przyjmowanie ofert do 26.03.2017 r. do godziny 23 włącznie,
b) Wysyłanie ofert na PW,
c) Niespełnienie wymagań wymienionych w SIWZ jest jednoznaczne z odrzuceniem oferty,
d) W ofercie należy przedstawić przynajmniej: nazwę i model pojazdu, rysunek, dane techniczne, wyposażenie, cenę za pojedynczy pojazd i za całość zamówienia, oraz warunki gwarancji,
e) Zamawiający zastrzega sobie zmianę treści przetargu, skrócenie czasu składania ofert bądź odwołanie przeargu bez podania przyczyn,
f) W przypadku wygrany, Zamawiający zastrzega sobie zmianę wyposażenia pojazdów w konsultacji z Oferentem,
g) Pytania do przetargu należy zadawać na PW,
h) Malowanie pojazdów: http://www.hostmat.eu/images/29994354603814136148.png (wersja MIDI), http://hostmat.eu/images/46182682259249245291.png (wersja MAXI), http://www.hostmat.eu/images/37467549628613946628.png (wersja MEGA),
i) Możliwe jest składanie ofert częściowych,


6. Kryterium oceniania
a) Cena - 35%
b) Właściwości techniczno-eksploatacyjne - 35%
c) Gwarancja - 10%
d) Dodatkowe wyposażenie (oprócz wymaganego) - 5%
e) Ilość miejsc bezpośrednio z niskiej podłogi: 2 i powyżej (w pojazdach MIDI) lub 6 i powyżej (w pojazdach solo) lub 11 i powyżej (w pojazdach przegubowych) - 5%
f) Jakość rysunków - 5%
g) Czas dostawy - 5%

(przetarg napisany na podstawie przetargu użytkownika Krzywy2000)


Posty: 1
Przewozy Grenadine Plus sa. Ogłasza przetarg na dostarczenie 10 autobusów miejskich. Następujące wymagania:
►Wyprodukowany w latach 2015-2017
►Długość 8,6-12 m
►Minimum 20 miejsc siedzących (miejsca stojące dowolnie)
►Klimatyzacja całopojazdowa
►Drzwi 2-2-2 lub 0-2-1 lub 0-2-2
►Pełny SIP (wyświetlacze z tyłu i z przodu oraz z boku po stronie drzwi, kasowniki, ibis, ciepłe guziki)
►Diesel
►Malowanie a'la ZTM Warszawa (same barwy wg nowego schematu)

Kontakt na priv (forum) lub za pośrednictwem strony internetowej

Czy za to dostanę :ban: ?
Obrazek


Posty: 72
Lokalizacja: Warszawa

Prime Rail Polska sp. f. ogłasza przetarg na zakup nowych aglomeracyjnych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Dane podstawowe:
a) sztuk pojazdów: 7, o długości max. 100 metrów każdy lub 4 członów
b) SIP: tak - wyświetlacze czołowe (po 2 na szt.), boczne zewnętrzne (po 4 na człon) i boczne wewnętrzne (po 4 na człon)
c) pojazdy muszą być dostosowane do napięcia 3kV, rozstawu torów 1435mm i peronów typu niskiego
d) czas dostawy - maksymalnie do 7 maja 2017
e) malowanie:
Obrazek

Kryteria oceny:
a) Zgodność z wymogami: 40%
b) Cena: 20%
c) Planowany czas dostawy: 40%

Termin składania ofert (na PW) - 27 kwietnia 2017.
Ogłoszenie wyników - 28 kwietnia 2017.


Posty: 72
Lokalizacja: Warszawa

Prime Rail Polska sp. f. ogłasza wyniki przetargu na 7 EZT.

Zgłosiło się jedynie Konsorcjum Tog Components - Sonreir Rail Vehicles S. A. z pociągiem Sonreir-Tog Trenes II.

Zgodność: 40%/40%
Cena: 20%/20% (144 247 324,41 zł)
Planowany czas dostawy: 40%/40%

Przetarg wygrywa Konsorcjum Tog Components - Sonreir Rail Vehicles S. A.

Poprzednia

Wróć do Rysunki pojazdów fikcyjnych


Strona Główna Inne Hand Made Rysunki pojazdów fikcyjnych Przetargi przewoźników fikcyjnych (2013-)