Maty wibroizolacyjne TRACKELAST

maty tracke1

Zgodnie z obecnymi wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska w miejscach, gdzie wymagana jest szczególna wibroizolacja (zwłaszcza mosty, wiadukty i tunele zlokalizowane w strefach zurbanizowanych) skutecznym rozwiązaniem ochrony otoczenia przed niekorzystnym oddziaływaniem środków transportu jest wprowadzanie do konstrukcji drogi szynowej mat wibroizolacyjnych.

Stanowią one barierę na drodze transmisji wibracji od nawierzchni do podtorza i dalej poprzez grunt do zabudowań w pobliżu trasy. Maty wibroizolacyjne są stosowane w drodze szynowej w celu zmniejszenia pionowych drgań materiałowych oraz drgań poprzecznych transmitowanych od toru do otoczenia trasy.

Maty wibroizolacyjne TRACKELAST, zwane dalej matami TRACKELAST wykorzystują nowe technologie. Są przeznaczone do stosowania w systemach wibroizolacji konstrukcji dróg szynowych w celu redukcji oddziaływań dynamicznych w postaci drgań materiałowych. Przeznaczone są do stosowania w bezpodsypkowych, jak i podsypkowych konstrukcjach nawierzchni szynowych.

Maty TRACKELAST są produkowane w trzech odmianach materiałowych:

 • Maty z granulatu gumowego ze spoiwem poliuretanowym, oznaczane jako maty FSGR550,
 • Maty z kompozytu poliuretanowego, oznaczane jako maty RPU,
 • Maty z komorowego kompozytu kauczukowego związanego z granulatem korkowym, oznaczane jako maty FC.

Oprócz powyższych określeń odmian materiałowych mat TRACKELAST są one również określane w zależności od przeznaczenia jako:

 • Maty STM (Slab-Track-Mats), przeznaczone do konstrukcji bezpodsypkowych (nazywane również matami podtorowymi), do układania pod betonową płytą podbudowy.
 • Maty SBM (Sub-Ballast-Mats), przeznaczone do konstrukcji podsypkowych (nazywane również matami podtłuczniowymi), do układania pod warstwą podsypki tłuczniowej.
maty tracke1

Zastosowanie w konstrukcjach podsypkowych – maty podtłuczniowe SBM (Sub-Ballast-Mats)maty tracke2

Zastosowanie w konstrukcjach bezpodsypkowych – maty STM (Slab-Track-Mats)

1. podbudowa betonowa, 2. mata wibroizolacyjna, 3. płyta betonowa (np. pomost wiaduktu, spąg tunelu).
W nawierzchniach bezpodsypkowych, maty są układane bezpośrednio pod betonową płytą, na której są zabudowywane szyny w celu tłumienia drgań pionowych oraz z boków płyty w celu tłumienia drgań poprzecznych.
Maty podtłuczniowe TRACKELAST SBM RPU Blue i FC są zespolone z jednej lub z dwóch stron z warstwą geosyntetyku (wytrzymałej, elastycznej, odpornej na przebicie tkaniny) o grubości 2-3 mm, zabezpieczającej matę przed uszkodzeniami od podsypki i ostrych fragmentów podłoża.
Maty TRACKELAST STM RPU Blue  są zespolone z dwóch stron z wytrzymałą i elastyczną warstwą geosyntetyku o grubości 0,3 mm, zabezpieczającą matę przed uszkodzeniami od ostrych elementów podłoża.
STM RPU Blue 2000 mm x 1000 mm  grubości: 12, 15, 20, 25, 28, 30 i 35 mm
SBM RPU Blue 2000 mm x 1000 mm grubości: 13, 15, 20, 25, 30 i 35 mm
STM RPU Orange  2000 mm x 1000 mm grubości: 10, 12 i 15 mm
SBM FSGR550  2000 mm x 1000 mm grubości: 11.5, 15, 20, 23, 25 i 30 mm
SBM FC    1100 mm x 1100 mm grubości: 11, 12.5, 13, 19, 25, 29 i 33 mm

Zastosowanie:

Maty TRACKELAST są stosowane w torach, rozjazdach i skrzyżowaniach torów w różnych systemach transportu szynowego – tramwajowego, kolejowego i w metrze. Zastosowania te dotyczą obiektów inżynieryjnych, tuneli oraz nawierzchni torowych na podłożu podatnym lub sztywnym.
Grubość i sztywność mat jest zmienna, dzięki czemu mogą one pracować w szerokim zakresie obciążeń i prędkości pojazdów szynowych, przy różnych założeniach projektowych mocowania szyn. Maty TRACKELAST SBM mogą być stosowane zamiennie z matami TRACKELAST STM, tj. pod płytą podbudowy betonowej. Natomiast zamienne stosowanie mat TRACKELAST STM pod warstwą podsypki wymaga ochrony ich górnej powierzchni przez ułożenie na niej warstwy geosyntetyku.

Zalety mat wibroizolacyjnych TRACKELAST:

 • wysoka wytrzymałość zmęczeniowa
 • skuteczne tłumienie drgań
 • niska wartość współczynnika przesztywnienia dynamicznego
 • maksymalne naciski osi do 245 kN
 • zwiększenie izolacji elektrycznej toru
 • zwiększenie trwałości nawierzchni