Szyny kolejowe w otulinie

szyny w otulinieNajdawniejszym przykładem szyn kolejowych była starożytna droga koleinowa.
Drewniane tory kolejowe z belek, ułatwiające transport, stosowano w kopalniach rudy i węgla w górach w XVI wieku. Pierwszy ich opis podaje G. Agricola w 1556 roku, choć niewykluczone, że torów używano w Anglii już w XV wieku.
W 1716 roku w Anglii zaczęto pokrywać powierzchnie podłużnych belek torów cienkimi płytkami z żelaza kutego (a później z tańszego żeliwa).
W 1738 roku w Whitehaven (Anglia) użyto szyn żelaznych ułożonych na drewnianych belkach podłużnych. W 1776 roku wprowadzono szyny żeliwne w kształcie kątownika, a w 1789 roku szyny zbliżone kształtem do obecnie stosowanych, mające główkę i szyjkę.

Kształt szyny uzupełnił w 1831 roku R. L. Stevens dodając szeroką stopę.
W miarę rozwoju kolejnictwa, rósł ciężar i przekrój szyn. W związku z tym zaczęto usuwać spod szyn podłużne belki drewniane i tor kolejowy przybrał swą nowoczesną postać (żelazne szyny na drewnianych poprzecznych podkładach). Od końca XIX wieku pod szyny stosuje się coraz częściej podkłady żelbetowe.
Rozstaw szyn tzw. normalnego toru wynosi 1435 mm. i ma go około 70% światowej sieci kolejowej. Wywodzi się on od rozstawu kół wózków z węglem, używanych na początku XIX wieku w Anglii (4 stopy 8 1/2 cala). Niektóre państwa stosują szerszy rozstaw szyn (Rosja, Hiszpania, Irlandia), natomiast lokalne kolejki wąskotorowe jeżdżą po torach o rozstawie nawet 600 mm.
Szyny kolejowe

Szyny w kolejnictwie są elementem drogi kolejowej, zapewniający prowadzenie pojazdu szynowego po torze i przenoszenie obciążenia.

Bezpodsypkowa nawierzchnia

System szyny w otulinie Edilon Corkelast® ERS jest bezpodsypkowym systemem konstrukcji nawierzchni zapewniającym ciągłe podparcie szyny, sprężyste przenoszenie obciążeń od pojazdów szynowych i tłumienie drgań wywołanych ich przejazdem. W systemie tym szyny umieszczone są sprężyście w betonowych lub metalowych kanałach podbudowy wypełnionych masą zalewową Edilon Corkelast, a ciągłe podparcie zapewnia warstwa tłumiąca Edilon Resilent Strip pod stopką szyny.

Dzięki takiemu rozwiązaniu zbędne jest kotwienie szyn do samej podbudowy.

Specjalna, dwuskładnikowa żywiczna masa podlewowa Edilon Corkelast, zapewnia trwałe oraz sprężyste posadowienie i mocowanie szyn do podbudowy betonowej. Trwałość, łatwa technologia montażu i minimalizacja kosztów utrzymania nawierzchni sprawiły, że żywica Edilon Corkelast jest stosowanym od dziesięcioleci oraz sprawdzonym w eksploatacji materiałem.
Materiały na bazie żywicy poliuretanowej wykorzystywane do podparcia i otulenia szyn w bardzo dużym stopniu redukują hałas, drgania i wibracje – głównie dzięki swoim właściwościom sprężystym. W wyniku tego znacząco podnoszą komfort i bezpieczeństwo jazdy.

Grafika: www.web-graf.eu