Modernizacja bez drgań

lcs gdanskModernizacja linii kolejowej E65/C-E65 na odcinku Warszawa – Gdynia to jedna z najważniejszych inwestycji kolejowych w kraju. W jej ramach realizowano również projekt na obszarze LCS Gdańsk i LCS Gdynia, w którym szczególnie zadbano o redukcję negatywnych skutków oddziaływań pojazdów szynowych.

Modernizacja i rozwój systemu kolejowego w naszym kraju jest naturalnym następstwem procesu rozwoju cywilizacyjnego, za którym idzie wzrost wymagań jakie posiadają podróżujący wobec poszczególnych środków publicznego transportu zbiorowego. Aby sprostać mu na odpowiednio wysokim poziomie wymagane jest nie tylko zadbanie o czas przejazdu i jego komfort, ale także o bezpieczeństwo oraz redukcję negatywnych skutków funkcjonowania kolei. Szczególnie ma to znaczenie na terenach silnie zurbanizowanych, do których niewątpliwie należy metropolia trójmiejska.

Metropolitalny wymóg

Trójmiasto z Gdańskim na czele należy do największych terenów urbanistycznych w Polsce, wśród których najlepiej dostrzegalny jest proces rozbudowy osiedli mieszkalnych. Na jego charakter wpływ ma także znajdujące się tam znaczne obszary przemysłowe i poindustrialne. W związku z tym wymaga to ciągłej rozbudowy sieci transportowej, ale także zaplecza infrastrukturalnego dla komunikacji w postaci mostów, wiaduktów czy też tuneli. Ma to także znaczenie z tego względu, że na terenie aglomeracji gdańskiej istnieje bardzo szeroki wybór sposobu pokonywania tras pomiędzy nawet najbardziej odległymi obszarami. Dotyczy to zwłaszcza komunikacji szynowej ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego. Stąd też tak istotne jest zadbanie o to, by na terenach tych ograniczyć w znacznym stopniu wszelkiego rodzaju hałas i drgania wywołane przez środki komunikacyjne. Dlatego właśnie podjęto decyzję o przeprowadzeniu prac modernizacyjnych na obszarze LCS Gdańsk i LCS Gdynia linii kolejowej E65/C-E65 Warszawa -Gdynia.

Rozbudowa i poprawa

Bezpieczeństwo pasażerów, przystosowanie linii kolejowej do taboru rozwijającego prędkość do 200km/h oraz ograniczenie drgań to główne cele realizowanego projektu poprawy bezpieczeństwa na trasie E65/C-E 65 Warszawa – Gdańsk w obszarze LCS Gdańsk i LCS Gdynia. Podczas robót modernizacyjnych na trójmiejskim odcinku linii wśród szeregu rozwiązań technologicznych zastosowano również prawie 60 000 metrów kwadratowych mat wibroizolacyjnych typu TRACKELAST SBM RPU Blue. Wybór tej metody ograniczenie drgań nie może nikogo dziwić, gdyż rozwiązanie to potwierdziło swoją wysoką przydatność i skuteczność przy wcześniejszych realizacjach, takich jak: Dworzec Główny we Wrocławiu oraz Dworzec Główny w Krakowie. Był on dodatkowo podyktowany prognozami dotyczącymi analizy drgań wywołanych przez ruch kolejowy, które zostały wykonane przez niezależne instytuty naukowo-badawcze.

Ku polepszeniu

Zastosowanie mat na terenie Trójmiasto miało na celu ochronę obiektów mieszkalnych zlokalizowanych w strefie drogi torowej przed destrukcyjnym wpływem działania pojazdów szynowych w zakresie drgań. Procesem przebudowy z ich wykorzystaniem zostały objęte stacje Sopot, Gdańsk Wrzeszcz, a także odcinki linii kolejowej Gdańsk Główny – Gdańsk Wrzeszcz oraz Gdańsk Wrzeszcz – Granica LCS. Po przeprowadzeniu prac budowlanych uzyskano znaczące polepszenie warunków w obszarze redukcji wspomnianego zjawiska. Zrealizowana kompleksowa modernizacja infrastruktury kolejowej na prawie czterdziestu kilometrach torowiska zlokalizowanego pomiędzy stacjami Pruszcz Gdański i Gdynia Chylonia pozwoliła zapewnić redukcje negatywnego oddziaływania pojazdów szynowych. Również budowa lokalnego centrum sterowania ruchem kolejowym w Gdańsku i Gdyni wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa, a także przepustowości linii oraz na wzrost jakości połączeń realizowanych przez poszczególnych operatorów.

Źródła:
www.dlgr.com.pl